Egenskaperna som skiljer tråkiga personer från intressanta…

Man kan med säkerhet säga att de flesta av oss någon gång har oroat sig över om man kanske anses som tråkig och ointressant. Jag menar, hur jäkla självgod måste man inte vara för att inte fundera på det?
Men tack och lov så behöver vi inte längre fundera och oroa oss, för det finns faktiskt forskning på det här! Så om du någon gång tänkt för dig själv: ”jag känner mig tråkig i sociala sammanhang, är jag det?” läs vidare, så får du svar.

Amerikanska forskare genomförde 2016 en stor studie med det specifika målet att identifiera vad det är som faktiskt skiljer tråkiga personer från intressanta personer. I studien genomförde man en serie intervjuer med 473 personer i ett försök att definiera vilka beteenden och egenskaper som gör tråkiga personer till just tråkiga.

En intressant slutsats av studien var att vi kan framstå som tråkiga och ointressanta både genom vad vi säger och hur vi säger det. Det handlar alltså inte bara om vilka samtalsämnen vi engagerar oss i, utan också hur vi agerar i konversationer.

Nedanför har vi sammanfattat det mest intressanta från studien.

Steg 1 av studien: Egenskaper

För att komma fram till vad det faktiskt är som gör tråkiga människor till tråkiga så bad de folk lista saker folk gör som får dem att framstå som tråkiga. Forskarna gjorde sedan en lista med de 43 vanligast förekommande sakerna och delade sedan in dessa i 9 beteende-områden.
Här nedanför ser du dessa 9, från tråkigast till minst tråkig.

1: Negativ egocentrism

Den absolut mest störande egenskapen forskarna identifierade beskrevs som negativitet, gnällighet och fokus bara på sina egna problem.

2: Banalitet

Ytlighet, intresse för endast ett ämne och en förkärlek för att prata om saker som egentligen inte spelar någon roll ansågs vara den näst mest uttråkande egenskapen.

tråkiga personer vs intressanta personer

3: Låg affektion

Att inte investera någon energi i samtalet, tala i en monoton röst och i allmänhet inte visa mycket känslor.

4: Långtråkighet

Att prata långsamt, dra ut på konversationer, ta långa pauser innan man svarar och aldrig komma till poängen med en berättelse.

5: Passivitet

Att inte ta initiativ i konversationen. Att vara allt för förutsägbar och/eller väldigt trolig att böja sig för andra åsikter och viljor.

6: Självupptagenhet

Att ha konstant fokus på sig själv. Alla samtalsämnen leder tillbaka till dig själv.

7: Seriositet

Att framstå som allt för seriös, till exempel prata i en allvarlig röst, sällan le och endast fokusera på seriösa samtalsämnen.

8: Tillgjordhet

Uppenbara försök att förställa sig för att imponera på, eller roa andra.

vad gör folk tråkiga

9: Lätt att bli distraherad

Att lätt distraheras, ha svårt att fokusera på samtalet och motparten. Att fastna i meningslöst småprat.

Steg 2 i studien: Skillnader i beteende

I det andra steget av studien så filmade man deltagarna när de var i konversationer. Sen lät de andra människor gradera hur tråkiga de tyckte att de var. Forskarna sammanställde all data och kunde snabbt se några extremt tydliga mönster.
Här är 4 saker forskarna kunde se skiljer intressanta människor från tråkiga människor.

1: Intressanta avslöjar mer

Intressanta människor avslöjar mer om vad de tänker och känner än vad tråkiga människor gör. Ett bra exempel på hög affektion, aktivitet och motsatsen till tillgjordhet.

2: Tråkiga använder tomma ord

Tråkiga personer använder ofta tomma ord och ord som betyder väldigt lite när de konverserar med andra. Ett uppvisande av både banalitet, passivitet och låg affektion med andra ord.

3: Intressanta ger mer information

Intressanta personer bidrar med mer elaborerad information i konversationer. Ett tydligt exempel på motsatsen till banalitet och passivitet.

tråkiga personer

4: Tråkiga bidrar mindre

Överlag så bidrar tråkiga personer mindre till konversationen, både sett till information, energi och känslor. Ett bra exempel på passivitet, långtråkighet och låg affektion.

Steg 3 i studien: Attribut

I studiens sista steg visade forskarna videoklipp med de deltagande som i steg 2 bedömts som extra tråkiga eller extra intressanta för en ovetande publik. De bad dem sedan bedöma personerna i klippen på en rad olika attribut. Detta ledde till några riktigt tydliga insikter.

De tråkiga personerna fick lägre betyg än de intressanta i så gott som alla kategorier. De bedömdes vara mindre omtyckta, mindre populära, mindre vänliga och mindre entusiastiska. De bedömdes även vara svårare att lära känna.

De tråkiga fick till och med låga betyg i attribut som man kanske inte ens skulle koppla ihop med att vara tråkig, till exempel så bedömdes de vara fysiskt svaga, osäkra och dåliga ledare.

Det var bara i två kategorier som den tråkiga gruppen bedömdes som jämlika med de intressanta; de ansågs lika pålitliga, och lika kompetenta.

Slutligen så fanns det faktiskt en kategori där de tråkiga bedömdes högre än de intressanta, de ansågs vara smartare.

Sammanfattningsvis så kan man lugnt dra slutsatsen att man inte vill framstå som tråkig, för jävlar vad folk inte gillar det.

tråkiga människor vs intressanta människor

Vad kan man dra för slutsater av allt detta?

Vissa egenskaper delar en hel del likheter, till exempel så kan vi se att dålig energi, både i form av känsloyttringar och tempo i samtalet, är något som återkommer i egenskap ”2: Banalitet”, ”3: Låg affektion”, ”4: Långtråkighet”, ”5: Passivitet” och ”7: Seriositet”. Så om det är något du bör jobba på för att vara så intressant som möjligt så är det utan tvekan det. Folk gillar helt enkelt inte allt för seriösa människor med dålig energi, lågt tempo och noll känslor investerade i samtalet.

Vad tycker du?

Välj de 2 egenskaper du tycker är mest avgörande för om en människa är tråkig och ointressant.

Vilka 2 egenskaper tycker du gör folk tråkiga att umgås med?

View Results

Loading ... Loading ...

Läs även detta!

Om du är intresserad av psykologi och mänskligt beteende så borde du även läsa någon av våra mest uppskattade artiklar på ämnet:

Sammanfattningsvis

Det finns många saker som skiljer intressanta personer från tråkiga och ointressanta personer, men Amerikanska forskare har lyckats koka ned skillnaderna till 9 distinkta egenskaper som sticker ut hos klassiskt tråkiga människor.
Dessa 9 egenskaper är:

  1. Negativ egocentricitet
  2. Banalitet
  3. Låg affektion
  4. Långtråkighet
  5. Passivitet
  6. Självupptagenhet
  7. Seriositet
  8. Tillgjordhet
  9. Lätt att bli distraherad

Så försök undvika dessa om du är orolig för att framstå som tråkig!

Vilka egenskaper tycker du är mest avgörande för om en person är tråkig och ointressant? Scrolla upp lite och svara på frågan ovanför, så får du se vad andra tycker.

Föregående artikelCSGO Wiki: En omfattande vapenguide för tävlingsbruk
Nästa artikelÖlprovning Hemma – Så Fixar Du Bästa Kvällen Med Polarna!
Allt från personlig utveckling till sköna sneakers är intressant! Kvalitetstid för mig är en kall, ljus, amerikansk öl i solen på en uteservering, gärna "i goda vänners lag" om man nu skall slänga in något klyschigt också.