Press / PR

press-pr-obsid

Vi älskar att prova nya saker!

Vill ni skicka något till redaktionen så är det bara att klistra på ett frimärke och skicka det till:

Obsid Media C/o Grabne

Jenny Linds Gata 8

129 52 Hägersten