Är du introvert eller extrovert? Tänkande eller analyserande?

Myer Briggs-testet är en av världens mest kända personlighetstest. Testet som baseras på Carl Johan Jungs teorier om olika psykologiska typer, togs fram av hobbypsykologerna Isabelle Myers och hennes mamma, Katherine Briggs.

Syftet

Syftet med att göra ett personlighetstest enligt Myer Briggs-metoden är en djupare självkännedom och att hitta sina styrkor samt områden man kan förbättra med sig själv. Man använder ofta den här typen av test för att på bästa sätt kunna ta tillvara på personal på företag. De olika personlighetstyperna har tydliga styrkor och svagheter, och vet man om dessa så kan man lättare hitta optimala positioner och ansvarsområden.

Olika personlighetstyper

Målet med testet är alltså att ta reda på vilken personlighetstyp man är. Ens personlighet delas upp i 4 olika personlighetsdrag med två olika motpoler. Totalt alltså 8 olika karaktärsdrag. Din personlighetstyp är sedan beroende på vilka av dessa drag som är mest framträdande.
T.ex. Är du primärt introvert (I), tar in världen via intuition (N), fattar beslut på känsla (F) och bemöter din omvärld genom att bedöma alla situationer (J) individuellt, då är du personlighetstypen INFJ, kallad 'Rådgivaren'.

De 8 olika dragen är:

 • Är du primärt 'Utåtriktad' eller 'inåtvänd'?
  1. Extrovert, du är utåtriktad och öppen (E)
  2. Introvert, du är inåtvänd och privat (I)
 • Tar du primärt in världen genom sinnesförnimmelse eller intuition?
  1. Sinnesförnimmelse, du uppfattar världen via dina 5 sinnen (S)
  2. Intuition, du uppfattar världen via ditt undermedvetna, din intuition (N)
 • Hur du fattar oftast dina beslut?
  1. Tanke, du fattar beslut baserat på logik och objektivitet (T)
  2. Känsla, beslut fattas subjektivt baserat på hur du känner (F)
 • Hur du föredrar att bemöta din omvärld?
  1. Bedömning, du föredrar att hantera världen genom en bedömning av situationen (J)
  2. Perception, du föredrar att hantera världen baserat på hur du uppfattar den (P)

Så baserat på vilka av de här 8 karaktärsdragen som är mest framträdande i dig så får du alltså en kombination av 4 bokstäver, enligt tabellen nedanför.

Personlighetstyper myer briggs
De 16 olika personlighetstyperna. Alla med sina unika styrkor och svagheter. Vilken är du?

75 frågor, men ta det lugnt!

Om du har svårt att bedöma vilka av de ovanstående karaktärsdragen som är dina mest framträdande så är det lättast att bara göra ett test.

Det klassiska Myer Briggs-testet består av 75 frågor som kan vara lite småknepiga att svara på. De är ställda på ett sätt som gör att man måste tänka till lite inför de flesta av dem. Det är endast 2 alternativ, men det är inga simpla ja-och-nej-frågor, utan mer komplicerat än så.

Här nedanför är en länk till ett enkelt och tydlig personlighetstest enligt Myer-Briggs-modellen. När du tagit dig igenom de 75 frågorna så får du gärna droppa en kommentar här och berätta vilken personlighetstyp du är.

Här hittar du ett Svenskt test!

Här hittar du ett Engelskt test!

Vilken personlighetstyp är du?

Det är alltid kul att se vad andra fått för resultat, så kryssa gärna i vilken typ du är här nedanför.

Vilken personlighetstyp är du?

View Results

Loading ... Loading ...

Andra personlighetstest

Om du tycker att den här typen av personlighetstest är för komplicerade så bör du kolla in vår stora guide om DISC-test. Där hittar du ett test som bara tar 7-10 minuter att göra, och som ger dig väldigt goda insikter i ditt beteende och hur det påverkar andra.

Föregående artikelHur rakar man sig? Det kan verka självklart men…
Nästa artikelApple bjuder in till event den 9e Mars – iWatch på G!
Allt från personlig utveckling till sköna sneakers är intressant! Kvalitetstid för mig är en kall, ljus, amerikansk öl i solen på en uteservering, gärna "i goda vänners lag" om man nu skall slänga in något klyschigt också.