Din kommunikationsstil är en väldigt stor del av din personlighet…

Att förstå sig själv är en av de mest värdefulla insikterna en människa kan få. Det kan låta konstigt, men de allra flesta har ingen aning om hur de beter sig, hur de reagerar på olika situationer eller hur de uppfattas – de bara är, och så blir det som det blir.

Detta innebär både att det kan vara svårt att komma bättre överens med andra, men det innebär också att det är väldigt svårt att förstå sig själv bättre, och förstå varför man mår som man mår ibland, och framförallt vad man borde göra för att må bättre!

Ett snabbt sätt att få bättre självinsikt och förståelse för sig själv är att göra ett personlighetstest och läsa på lite sitt resultat. Det finns alla möjliga slags personlighetstest, ett av dem är det enligt Myer-Briggs-metoden, ett annat är ett så kallat DISC-test, och det tänkte vi gå igenom i detalj i den här guiden!

Vad är en DISC-analys?

En DISC-analys eller DISC-assessment som det heter på Engelska är ett verktyg/system för att analysera en människas beteende. Analysen görs genom att personen svarar på ett antal frågor där man väljer det alternativ som bäst stämmer överens med en själv och det alternativ som minst stämmer överens med en själv. Baserat på svaren så kan man sedan analysera personens beteende och kategorisera beteendet efter 4 olika områden, också kallade kommunikationsstilar:

 1. Röd – Dominance – Dominerande
 2. Gul – Influence – Inspirerande
 3. Grön – Steadiness – Stabil
 4. Blå – Compliance – Analytisk

Namnet på dessa 4 beteende-drag skiljer sig något mellan Svenska och Engelska, och de skiljer sig också något från test till test, så för enkelhetens skull har vi tagit med både färg, det Engelska namnet och den mest passande översättningen. För även om teorin bakom är densamma så finns det en mängd olika versioner av DISC-testet, alla ger dock samma typ av svar.

Som du ser blir första bokstaven i de olika områdena DISC, vilket är namnet på den här typen av personlighetstest. På Svenska pratar man ibland även om DISA-test, vilket kommer ifrån Thomas Eriksons bok ”Omgiven av idioter” (som du kan lyssna på hos Nextory eller Bookbeat), där han etablerar A för analytisk, istället för C för Compliance. Som du kan se i den här guiden så har vi också anammat A för analytisk, eftersom det är en bättre förklaring av vad det blå beteendet innefattar. Men om du ska prata om testet med någon så bör du använda dig av DISC-förkortningarna, annars blir det lätt missförstånd, så kom ihåg A = C.

DISC-diagram

Här nedanför är ett diagram över hur de olika kommunikationsstilarna förhåller sig till varandra, och de förhåller sig till de två axlarna: ”Introvert vs Extrovert” och ”Sakorienterad vs ”Relationsorienterad”.

DISC-test diagram

Med hjälp av det här diagrammet ser man till exempel att gul och blå är varandra motsatser, den ena är extrovert och den andra är introvert, den ena är sakorienterad och den andra är relationsorienterad.
Det blir också tydligare vilka likheter det finns mellan rött och gult samt grönt och blått, men även vilka skillnader det finns emellan dem.
Det hjälper oss också att bättre förstå varför röda personer och gröna personer har väldigt svårt att komma överens, samtidigt som det hjälper oss förstå var gröna och blå kan mötas, och gula och röda kan mötas.

Hur funkar en DISC-analys?

Ett DISC-test går till så att man svarar på ett antal frågor (beroende på vem som gjort analysen så kan antalet frågor variera), frågorna brukar vara uppbyggda på så sätt att man  får ett antal påståenden och där väljer det alternativt som bäst stämmer överens med ens eget beteende, och det alternativ som minst stämmer överens med ens eget beteeende. Man svarar alltså två gånger på varje fråga.

Med hjälp av dessa motsattsfrågor så räknar testet sedan ut hur framträdande de 4 kommunikationsstilarna är hos just dig, vilket ger dig din fördelning mellan färgerna.

Kort om vad varje färg betyder

Här nedanför är en kort beskrivning av vilken typ av beteende som varje färg beskriver.

Dominance – Dominerande

Beskriver hur du hanterar problem, hur du gör dig själv säker på vägen framåt och hur du kontrollerad situationer.

Influence – Inspirerande

Beskriver hur du hanterar människor, hur du kommunicerar och hur du relaterar till andra.

Steadiness – Stabil

Beskriver ditt temperament, ditt tålamod och din uthållighet, samt din eftertänksamhet.

Compliance – Analytisk

Beskriver hur du organiserar dina aktiviteter, dina procedurer och dina ansvarsområden.

Varje färg i detalj

Här nedanför går vi igenom varje färg i detalj. Du får lära dig lite om varje färgs styrkor och svagheter.
Kom dock ihåg att de allra flesta är en mix av minst 2 färger, väldigt få personer är endast en enda färg.

DISC-Analys – Röd personlighetstyp

disc-test röd personlighetstyp

Rött beteende är tydligt präglat av snabbhet och ett fokus på att nå målet, och vinna. Men hur man når dit är mindre viktigt.
Personer vars beteende präglas av rött är bra på att se saker ur ett större perspektiv. Motsatsen är blå personer som är bättre på att se detaljerna, men har svårt att zooma ut.
Röda personers kommunikationsstil är rättfram, det ska vara rakt på sak och inga onödiga utsvävningar.

Styrkor i röda personers beteende

Röda personer är otroligt snabbtänkta och ligger ofta flera steg före andra färger. De är även oerhört målfokuserade vilket gör dem beslutsamma och effektiva.

Röda personer är också väldigt tydliga, eftersom tydlighet minimerar missförstånd, vilket gör att man kan nå målet snabbare.

Röda personer älskar effektivitet och letar alltid efter nya sätt att effektivisera sitt liv och sina vanor.

Svagheter i röda personers beteende

Eftersom röda personer är så snabba, och så målfokuserade så upplevs de ofta som buffliga, framfusiga och rent av otrevliga eftersom de är så rakt på sak. Deras snabbhet och målfokus leder också till att de missar detaljer, vilket kan leda till att de behöver backa några steg och göra om vissa delar i ett arbetet eller ett projekt. Men eftersom de är så snabba och effektiva så är de ändå oftast klara föra alla andra färger.

Deras rättframhet beror dock i grunden inte på en okänslighet, utan på ett laserfokus på målet, vilket gör att man lätt missar detaljer så som hur man uppfattas och hur folk mår.

Positiva egenskaper hos rött beteende

 • Resultatinriktad
 • Drivna
 • Kraftfulla
 • Beslutsamma
 • Outtröttliga

Negativa egenskaper hos rött beteende

 • Påtvingande
 • Krävande
 • Kontrollerande
 • Buffliga

DISC-Analys – Gul personlighetstyp

disc-test gul personlighetstyp

Personer med i majoritet gult beteende är utåtriktade och sociala utan motstycke. De älskar att umgås med andra och älskar att synas och höras.

Gula personer är varma, de har talets gåva och de är mästare på att inspirera andra. Tack vare att de är så charmiga så är de oftast väldigt populära och har lätt att skaffa nya vänner.

Styrkor i gula personers beteende

Den gula färgen förtecknas med ”I” i DISC-förkortningen, viket står för influence, och det är utan tvekan gula personers största styrka. Deras förmåga att inspirera andra är en kraftfull gåva som kommer väl till pass i alla typer av yrken med mänsklig kontakt, allt från kundtjänst till mäklare.

De är också varma personer som gillar andra människor, vilket gör dem populära och roliga att umgås med. Det händer alltid något kul i närheten av gula personer.

Svagheter i gula personers beteende

Även om gula personer gillar att socialisera med andra människor så älskar de sig själva mer än något annat. De kan bli stressade om de inte får stå i centrum och kan bli påfrestande energiska i sina försök att behålla allas uppmärksamhet.

Det gula beteendets fallenhet för att testa nya saker gör att de är dåliga på att hålla koll på detaljer och att driva igenom arbetsuppgifter och projekt. De är bra på att starta dem, men dåliga på att färdigställa dem.

Positiva egenskaper hos gult beteende

 • Sociala
 • Inspirerande
 • Övertygande
 • Underhållande

Negativa egenskaper hos glut beteende

 • Flamsiga
 • Ostrukturerade
 • Slarviga
 • Självupptagna

DISC-Analys – Grön personlighetstypdisc-test grön personlighetstyp

Grönt beteende är det allra vanligaste, det vill säga att de flesta träffar är gröna personer.
Grönt beteende präglas av lugn och sävlighet. De är angenäma att arbeta med så länge man är överens om allt. De är pålitliga arbetshästar och har uthållighet som ingen annan.
Gröna personer är däremot väldigt dåliga på att säga vad de egentligen tycker. De rycker hellre på axlarna och säger ”ingenting” när man frågar dem vad som är fel.

Styrkor i gröna personers beteende

Pålitlighet, lugn och omtänksamhet är gröna personers styrkor. De är omhändertagande och moderliga på ett sätt som får andra att känna sig lugna, och sedda.

Om någonsin varit på en fest och ser att en av gästerna börjar hjälpa till att städa framåt småtimmarna, ja då har du hittat en äkta frön person.

Svagheter i gröna personers beteende

Obeslutsamhet, ovilja att förändras och oförmåga att säga vad man egentligen tycker är de tydligaste svagheterna i ett grönt beteende. Istället för en konfrontation så föredrar de att prata bakom ryggen på personen de är osams med i hopp om att informationen ska komma fram på omvägar, så att man slipper en regelrätt argumentation.

Förändringsfientligheten kan också vara problematisk när det ska ändras i förutbestämda planer, så som att byta restaurang eller något liknande.

Positiva egenskaper hos grönt beteende

 • Omtänksamma
 • Demokratiska
 • Tålmodiga
 • Lyhörda

Negativa egenskaper hos grönt beteende

 • Passiva
 • Obeslutsamma
 • Förändringsfientliga
 • Långsamma

DISC-Analys – Blå personlighetstyp

disc-test blå personlighetstyp

Det starkaste draget i blått beteende är ett genomgående fokus på detaljer. De är sakorienterade med lite intresse för något så ”kladdigt” som relationer. Gör de något så ser de till att de levererar perfektion.

Styrkor i blå personers beteende

Ett oöverträffat fokus på detaljer gör blå personer till utmärkta ingenjörer och liknande yrken. De ser de där små saker som ingen av de övriga färgerna ser, de där detaljerna som i längden kan göra väldigt stor skillnad.

Blå personer är tydliga i sin kommunkation, de säger som det är, så länge de har fakta att backa upp sitt argument med.

Svagheter i blå personers beteende

Långsamhet är den mest utpräglade svagheten i blått beteende. Allt fokus på detaljer leder ofta till att blå personer har svårt att komma igång. De vill gärna göra lite mer efterforskningar och läsa på lite till, sen kan de börja.

Deras fixering vid detaljer och fakta gör att de ofta uppfattas som otrevlig och känslokalla, eftersom de inte ser problemet med att peka ut saker som andra gör fel. Intentionen bakom deras kommentarer är dock inte att vara otrevliga, utan att bara säga som det är.

Positiva egenskaper hos blått beteende

 • Strukturerade
 • Detaljinriktade
 • Systematiska

Negativa egenskaper hos blått beteende

 • Konservativa
 • Långsamma
 • Detaljfixerade
 • Kritiska

DISC-Test

Här nedanför hittar du ett riktigt bra test, det tar ca 5-10 minuter att genomföra och ger dig tydliga svar på vilka färger som är dominanta hos dig.

Just det här testet har dock valt att jobba med andra färger än klassisk Röd, Gul, Grön och Blå, men de engelska namnen är desamma som alltid:

 1. Röd – Dominance – Dominerande
 2. Gul – Influence – Inspirerande
 3. Grön – Steadiness – Stabil
 4. Blå – Compliance – Analytisk

Till testet

Vilken typ är du?

Vad fick du för svar på testet? I resultatet så ser du tydligt att en färg är den mest framträdande, och en annan färg är näst mest framträdande, alltså en primär och en sekundär färg – vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på dig?

Vilken färgkombination stämmer in på dig och ditt beteende?

View Results

Loading ... Loading ...

Vad ska man göra med resultatet?

Baserat på vilka färger som är mest dominanta hos dig så kan du läsa på om just ditt beteende, och på så sätt lära känna dig själv bättre. DISC-Test, precis som alla personlighetstest och beteende-test, kan hjälpa dig till bättre självinsikt, så att du bättre kan förstå hur du uppfattas av omvärlden och varför du reagerar som du gör ibland.

Den typen av insikter kan du sedan använda för att anpassa ditt beteende efter din omgivning, så att både jobb och privatliv kan bli så harmoniska som möjligt.
Personer med röd som dominant färg tjänar till exempel ofta väldigt mycket på att lära sig lägga sig till med delar av grönt beteende, för att bli mer omtänksamma och lättare kunna se hur andra uppfattar en situation.

Det handlar dock inte om att hämma sitt grundbeteende och bli någon annan än den du är, utan om att inse hur ditt beteende påverkar andra, och sedan lära sig gör det bästa av det hela.
Självinsikt är det första steget mot alla möjliga positiva saker, allt från självförverkligande till harmoni och framgång på jobbet.

Läs mer om DISC-modellen

Vill du läsa mer om DISC-test så rekommenderar vi att du läser boken ”Omgiven av idioter” som finns på Bokus, eller så lyssnar du på den på Nextory eller Bookbeat. Personligen föredrar jag ljud böcker eftersom jag då kan göra något annat samtidigt.

Andra typer av personlighetstest

Ett DISC-test är egentligen inte ett klassiskt personlighetstest, utan ett test som visar hur du kommunicerar eller vilken kommunikationsstil du har. Men kommunikation är ju en gigantiskt stor del av hur vi interagerar med andra och hur vi uppfattas, så på sätt och vis så kan man ju kalla det för ett personlighetstest.

Är du intresserad av att lära dig mer om dig själv så bör du kolla in Personlighetstest enligt Myer Briggs-modellen. Testet, och din personlighetstyp, baseras på 4 element, som alla har två motpoler, vilket ger dig en av 16 personlighetstyper. Jag vet, det låter komplicerat, men testa så får du se att det är lättare än du tror.

Sammanfattningsvis

Ett DISC-test baseras på ett antal frågor (antalet varierar beroende på vem som gjort testet) där du ska välja det alternativ som bäst stämmer överens med dig, och det alternativ som stämmer över sämst med dig. Man svarar alltså från två perspektiv på alla frågor.

Dessa motsatsfrågor ger dig slutligen ett resultat där du ser ett tårtdiagram med 4 färger, samt hur ditt beteende är fördelat mellan dessa.
De 4 färgerna i en DISC-analys är:

 1. Röd – Dominance – Dominerande
 2. Gul – Influence – Inspirerande
 3. Grön – Steadiness – Stabil
 4. Blå – Compliance – Analytisk

Generellt sett får alla personer en primär färg och en sekundär färg, alltså en färg vars tårtbit är klart större än de andra och en som är näst störst.

Fördelningen mellan dessa färger ger dig insikter i ditt beteende och din personlighet. Något som du sedan bör läsa på mer om, för att få bättre självinsikt.

Om du vill lära dig mer om DISC-test och din egen kommunikationsstil så rekommenderar vi dig att kolla in boken ”Omgiven av idioter”. Den är både underhållande och lärorik.

Föregående artikelStarta Café På Landet – 4 Saker Du Behöver Tänka På
Nästa artikelStudenthemförsäkring – Något Allt För Många Studenter Glömmer
Allt från personlig utveckling till sköna sneakers är intressant! Kvalitetstid för mig är en kall, ljus, amerikansk öl i solen på en uteservering, gärna "i goda vänners lag" om man nu skall slänga in något klyschigt också.