Utan en stabil privatekonomi så kan livet lätt bli kaos. Här är en enkel genomgång av räntefonder, något du bör känna till

Du behöver inte känna dig dum om du kommer på dig själv med att ställa frågan ”Hur fungerar Räntefonder?” Även om privatekonomi är enormt viktigt så vet de flesta ganska lite om fonder, räntor och aktier.

Hur fungerar Räntefonder?

En fond beskrivs enklast som en portfölj av värdepapper, till exempel aktier. Fonden ägs gemensamt av alla som köpt en andel i fonden och fonden förvaltas av ett fondbolag som sköter placeringar och administration. Precis som för aktier kommer fondens tillväxt från två delar. Utdelning kommer generellt sett en gång om året och återinvesteras ofta i nya fondandelar. Den andra delen är kursvinsten som du kan tillgodoräkna dig först när du säljer dina andelar. Utdelningens storlek varierar mellan olika fonder och är beroende av hur framgångsrik fonden varit under året. Kursvinsten kan vissa år vara hög, andra år kan den till och med sjunka. Men på lång sikt är fonder ett bättre alternativ för sparpengarna än att bara låta dem sitta på ett bankkonto.

Allt på ett ställe

Enklast blir det om du samlar dina fonder på ett ställe, en depå/Investeringsparkonto (ISK) eller ett fondkonto hos en bank eller fondkommissionär. De flesta större aktörer på marknaden har på senare år insett att de inte bara kan erbjuda sina egna fonder, därför kan du numera handla ur ett stort utbud av fonder på en och samma plats.

Vilka typer av fonder finns?

Det finns mängder av alternativ för den som vill spara i fonder. Grovt sett kan man dela in fonder i två kategorier, räntefonder och aktiefonder. Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper och aktiefonder placerar i aktier. Räntefonder har lägre risk än aktiefonder. De olika typerna av aktiefonder har högre risk ju mer specialiserade de är. En blandfond eller en global fond har lägre risk än en lands- eller branschfond. Tänk på att låga avgifter är mycket viktigt i långsiktigt sparande Därför kan det vara bra att veta om att Avanza & SEB har fonder utan några som helst avgifter. Avanza Zero & SEB Euroland Gratis

Håll koll på dina fonder

Genom bankernas och fondkommissionärernas webbtjänster kan du hålla ett öga på dina fonder och jämföra dem med varandra. Ta för vana att stämma av dina fonder minst en gång om året.

Hur köper jag en fond?

Du kan köpa dina fonder via din vanliga internetbank, eller så öppnar du upp ett konto hos en av nischbankerna (se exempel nedan). Undvik att köpa fonder i en vanlig fonddepå, då får du betala 30% skatt på all värdeökning när du säljer fonden, Vi föreslår att du öppnar ett Investeringsparkonto (ISK) då dom har en väldigt låg beskattning av dina tillgångar (0,627% per år i schablonskatt) Du köper andelar i fonder genom att sätta in pengar till depån/fondkontot och kan sedan välja i vilken fond du vill köpa andelar. Det kan vara smidigt att sätta upp en automatisk överföring varje månad för att skydda ditt sparande från din köpgladhet den 25e.

Vart kan jag köpa fonder?

Vill du komma igång med ett fondsparande så rekommenderar jag dig att öppna ett konto hos en av nischbankerna, antingen Avanza Bank eller Nordnet Bank.

Avgift

Fonderna har kostnader för köp och försäljning av sina värdepapper, vilket du som fondinnehavare betalar för. Varje år tar fondförvaltaren ut en avgift. Denna årliga förvaltaravgift varierar mellan olika fonder – från 0,5 procent till 2 procent på de pengar du har placerade. Eftersom det råder hård konkurrens på fondmarknaden kan det löna sig att jämföra avgifterna hos olika förvaltare och för olika fonder. En procents skillnad i avgifter gör stor skillnad om du sparar långsiktigt. Eftersom fonderna äger aktier eller andra värdepapper får fonderna varje år aktieutdelningar eller ränteinkomster. Dessa inkomster tillhör spararna, som är ägare till fonden. Utdelningen från fonden kan tas ut i pengar eller i nya fondandelar. Vissa fonder, oftast de som är registrerade i utlandet, återinvesterar de utdelningar som fonden får. Vid en återinvestering ökar fondens förmögenhet och värdet på fondandelarna stiger. Alla fonder som marknadsförs i Sverige har fått tillstånd av Finansinspektionen, vilka är de som övervakar fonder och fondbolag så de följer de lagar som finns. Utländska fonder som marknadsförs i Sverige har tillstånd från sitt hemland och följer EU-direktiven. Till varje fond måste det finnas ett faktablad som är lättbegripligt och som redogör fondens inriktning och riskprofil. På Rika tillsammans kan du hitta hur mycket det kostar att spara i olika fonder.

Föregående artikelVad är Oculus Rift? Det är iaf mer än ett par fula glasögon
Nästa artikelWayward Souls – Fantastiskt, oförlåtande och magnifikt
Allt från personlig utveckling till sköna sneakers är intressant! Kvalitetstid för mig är en kall, ljus, amerikansk öl i solen på en uteservering, gärna "i goda vänners lag" om man nu skall slänga in något klyschigt också.