Sett till kön, etnicitet och religion, Hur är världen fördelad egentligen?

Här är en intressant infographic som visar oss världen om den bestod av 100 personer med samma fördelning som i dagsläget.

Vi ser att det är jämt fördelat mellan städer och landsbygd. Vi ser även att det är oväntat få som inte kan läsa och skriva, och att det är förvånansvärt få som svälter.

Intressant information, enkelt presenterad.

Om hela världen var 100 personer!

fattigdom-i-världen-världen-som-100-personer
Världen som 100 personer