Språket är ett av dina viktigaste kapital…

Hur mycket pengar du än tjänar, vilken bil du än kör, vad du än har på dig – det finns inget som kan dölja hur kapabel du är att uttrycka dig och behärska språket när du öppnar munnen.

Det svenska språket är ett germanskt språk, som i sin tur härstammar från den indoeuropeiska språkfamiljen. Svenskan är nära besläktad med de andra nordgermanska språken isländska, norska, danska och färöiska, och med något större språkligt avstånd även med tyskan, engelskan och holländskan.

Hur många ord det finns i svenska språket är en intressant fråga, som dock inte kan besvaras entydigt, bland annat eftersom svenska ord kan bildas genom sammansättning av flera ord och det möjliga antalet ord som kan bildas av flera är närmast outtömligt.
Svenska akademins ordlista (SAOL) listar 125.000 ord, av vilka 90.000 är sammansatta.
Inte så många om man jämför med engelskan som har över en miljon ord, varav drygt 170 000 används aktuellt och tyskan med upp till 500 000 ord och 75 000 som verkligen brukas. Eftersom det svenska språket liksom de flesta språk befinner sig i ständig förändring, så är det omöjligt att samla alla dessa uttryck i en ordlista, speciellt med tanke på att ett ord ska ha använts och accepterats av en bredare talarskara över en viss tid för att kvala in i listan.

Neologismer, det vill säga nybildade språkliga uttryck, samt lånord från andra språk som kontinuerligt söker sig in i vardagens kommunikation, gör det näst intill omöjligt att hålla reda på dagens antal använda uttryck. Men det kommer ju inte bara in nya ord i svenska språket. Många ord försvinner också, när de långsamt suddas ut ur det vardagliga talandet och så småningom glöms bort. Det kan vara ord som beskriver företeelser eller yrken som har upphört att existera eller som har ersatts av en nyare variant. Även här finns det listor som samlar ord som har gjort och gett sitt, men dessa kan ju inte räknas till det aktuella svenska språket.

Hur många ord behövs egentligen?

Men hur många av de 125.000 ord i SAOL plus alla andra aktuella ord som inte är listade där används egentligen i vårt vardagliga språk? Här finns det stora skillnader mellan individer som har befattat sig med texter genom läsning eller lyssning och de som inte har gjort det. Ett sjuårigt barn tros ha ett ordförråd på drygt 5000 – 7000 ord. Som sjuttonåring har detta barn utvidgat sitt förråd till antingen 15 000 – 17 000 – om det inte har läst eller lyssnat regelbundet – eller ända upp till 50 000 ord om det har befattat sig med texter läsande eller lyssnande, vilket också är antalet som utbildade vuxna sällan överträffar i sitt passiva ordförråd. Det aktiva ordförrådet – de uttryck av alla man känner till, som man brukar använda i sitt vardagliga tal, överstiger sällan 5000 ord.

antal ord i svenska

För att förtydliga hur många ord man behöver kunna för att klara av att förstå en vanlig text, så är det värt att säga att man klarar av att förstå drygt 80% av innehållet när man känner till de 2000 vanligaste orden. Detta motsvarar en persons kunskap i ett främmande språk som hen lärt sig i skolan på mellannivå. För att till fullo tillgodogöra sig vad som står i en text behövs däremot en förståelse av 95 – 97 procent av innehållet, som man uppnår med ett ordförråd på 10 000 – 15 000 ord.

Här ser man hur viktigt det är att verkligen befatta sig med sitt språk och kontinuerligt utvidgar sitt ordförråd anpassat till språkets snabba utveckling. Läsning och verbal kommunikation är essentiella beståndsdelar av ett ständigt lärande och uppdaterande av den egna språkförmågan. Det ger även mycket att skriva texter för att behålla eller utvidga språket ordentligt. Och vi ska inte underskatta det gamla hederliga korsordets förtjänst när det gäller att bli varse om nya ord.

Ett oerhört bra hjälpmedel för språkutveckling

En superb möjlighet som många skolelever och universitetsstudenter använder sig av för sina textuppgifter är sidan bokstäver.com, som tillhandahåller en rad av hjälpmedel för diverse situationer och förehavanden. Ett vanligt förekommande problem som man stöter på när man skriver är repetition av ord, som kan göra texten lite tråkig och färglös.
Med sidans synonymordbok hittar man tillräckligt med förslag och inspiration för att undvika en ständig återanvändning av samma ord. Det höjer nivån på texten och ser till att det egna ordförrådet kan välkomna nya värdefulla tillgångar.

Kräver den egna texten ett motsatsord till ett uttryck, så finner man hjälp med ett klick på ”hitta antonymer”. När man knappar in ett ord i sökrutan får man förslag på både antonymer, alltså motsatsord, och synonymer. Om man använder dessa funktioner blir man snabbt medveten om svenskans rikedom och därmed möjligheterna att tillägna sig ett livligare och intressantare språk i jobb, skola och vardag.

Om din kreativitet tar en paus, kan du få inspiration i vidare funktioner som erbjuds. Använd då anagram-generatorn, som kastar om bokstäverna i ett ord omvandlar dem till andra existerande ord, eller också slumpgeneratorn för uttryck.

dalahäst var kommer svenska ifrån

Sammanfattningsvis om Svenska språket

Svenska språket befinner sig i ständig förändring och det är viktigt att hänga med och kunna använda sig av kunskapen inom det när man kommunicerar med andra eller vill förstå en text man läser. Du kan ge ditt ordförråd en skjuts med hjälp av språksidor på nätet.

Föregående artikelItalienskt Herrmode – Så Klär Du Dig Enligt Modern Italiensk Stil!
Nästa artikel4 Vanliga Misstag Vid Dejt – Saker Du Garanterat Vill Undvika
Allt från personlig utveckling till sköna sneakers är intressant! Kvalitetstid för mig är en kall, ljus, amerikansk öl i solen på en uteservering, gärna "i goda vänners lag" om man nu skall slänga in något klyschigt också.