Utan växter så skulle allt liv på jorden dö inom kort. Men är växter bara en ”död” klump materia? Eller har växter ett medvetande?

Det talas hela tiden om djur och deras medvetande, känner fiskar smärta? Blir kossor ledsna? Etc.
Det allra senaste är T.om. En debatt om Robotar skall få rättigheter.
Men sällan hör man samma diskussion när det gäller växter, har växter ett medvetande?
Faktiskt så påvisar växter ett antal egenskaper som tyder på någon form av medvetande, T.ex. En form av minne.

Här är en video från AsapSCIENCE som svarar på frågan mer ingående, men som alltid, pedagogiskt.

Kan blommor tänka?