What does the Fox say? Twerking och Harlem Shake, några av 2013 års största trender

Precis som förra året har Youtube summerat det gånga året i ett 5 minuter lång ihopklipp av årets mest tittade, och omtalade videor. Youtube, och den skrikande geten, hälsar Gott Nytt År!

Youtube-året 2013!