Så kan de behandlas…

Ätstörningar är allvarliga psykiska sjukdomar som påverkar en människas relation till mat, kroppsbild och självkänsla. Många som inte är insatta i ämnet kan tycka att det är fånigt, det är ju bara att äta ordentligt så är problemen borta. Så enkelt är det dock inte.

Ätstörningar är som sagt allvarliga psykiska sjukdomar och har med andra ord ingenting att göra med en persons vilja att äta för mycket eller för lite. De här sjukdomarna kan drabba kvinnor och män i alla åldrar och påverkar hälsan dramatiskt, både fysiskt och psykiskt.

I dagens samhälle har ätstörningar tyvärr blivit ett allt vanligare fenomen, vilket gör det extra viktigt att öka medvetenheten om dem. Därför kommer vi i den här artikeln gå igenom några av de vanligaste ätstörningarna, deras konsekvenser samt hur de kan behandlas.

Anorexia (anorexia nervosa)

De allra flesta människor har hört talas om och känner till anorexia. Den här sjukdomen kännetecknas av en oumbärlig rädsla för viktökning, vilket leder till en ohälsosam fokusering på matintaget. Personer som lider av anorexia undviker ofta att äta helt och hållet, eller begränsar kraftigt mängden mat. De kan också börja träna överdrivet mycket, vilket i kombination med det låga matintaget kan leda till allvarliga konsekvenser, som bland annat:

  • Akut näringsbrist
  • Benskörhet
  • Energibrist
  • Hjärtsjukdomar
  • Ohälsosam viktminskning

Bulimi (bulimia nervosa)

Bulimi är en annan vanlig ätstörning, som likt anorexia har med vikten att göra. Personer med bulimi drar dock inte ner på matintaget, utan börjar snarare äta mer och ofta onyttigare mat än vanligt. Det blir en form av hetsätning, som personen i fråga sedan kompenserar med att kräkas upp maten igen.

Det kan vara betydligt svårare att upptäcka om en person lider av bulimia nervosa, då kroppsvikten inte ändras så dramatiskt. Personer med bulimi kan ofta ha en normal eller överviktig kropp, vilket gör sjukdomen svårupptäckt hos utomstående. Bulimi kan också leda till allvarliga hälsoproblem, som bland annat skador i hals och matstrupen på grund av upprepade kräkningar.

Andra mindre vanliga ätstörningar

Utöver anorexia och bulimi som är de två vanligaste formerna av ätstörningar finns det även andra varianter. Orthorexia nervosa är exempelvis en sjukdom där personen blir fixerad av att enbart äta ”hälsosam” mat. Den drabbade undviker allt som anses vara orent eller ohälsosamt, till en så extrem grad att personen går miste om viktiga näringsämnen.

Pica är en psykisk störning som leder till en onaturlig aptit för oätliga saker, som exempelvis jord, lera och hår. ARFID är en annan sorts ätstörning där personen i fråga begränsar sitt matintag grovt av olika skäl som till exempel matens konsistens eller smak.

Vad orsakar ätstörningar?

Orsakerna till varför vissa personer utvecklar ätstörningar är många och komplexa. Det kan vara flera saker som spelar in, som genetiska, biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Samhällets ideal om kropp och skönhet kombinerat med allt större exponering av sociala medier anses vara en bidragande faktor till att ätstörningar blivit allt vanligare den senaste tiden, men det är inte den enda anledningen. Många personer som utvecklar en eller flera ätstörningar lider också av andra psykiska problem som exempelvis ångest och depression.

Hur behandlar man ätstörningar?

Det är viktigt att förstå att ätstörningar inte handlar om maten i sig, utan om de psykologiska problemen som ligger bakom. Hur man behandlar en ätstörning skiljer sig mellan varje fall och kräver en helhetssyn av patientens fysiska och psykiska hälsa.

Vanligtvis involverar behandlingen en kombination av medicinering, terapi och kosthjälp. Många rekommenderas att ta in på en ätstörningsklinik, där de kan få den hjälp och behandling de behöver dygnet runt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så grundar sig alla ätstörningar i någon form av psykiska problem. Det är inte maten i sig som är problemet, utan personen i fråga lider av någon form av psykiska problem som visas i form av en eller flera ätstörningar. Ätstörningar kan leda till allvarliga fysiska problem och det är därför viktigt att den drabbade får hjälp och stöd så snabbt som möjligt.

För att behandla en person med ätstörningar på bästa sätt måste man få en helhetsbild av patientens välmående och anpassa behandlingen efter hans eller hennes fysiska och psykiska hälsa.

Föregående artikelVad Föredrar Svenskarna, Sportspel Eller Casinospel?
Nästa artikel7 Sätt Att Skapa Förtroende Hos Någon
Glad Londonbo med ett stort intresse för hälsa, relationer, träning, och kost. På helgen händer det dock att en drink (eller 10) slinker ner.