Glöm inte bort alla förmåner när du förhandlar…

Förmåner på jobbet kan vara en avgörande del i valet mellan olika jobb. Möjligheten att kunna ta del av dessa skapar trygghet för dig som anställd, samtidigt
som det utstrålar vårdande och professionalitet från arbetsgivarens sida.

Förmåner är ett sätt för arbetsgivare att erbjuda någon annan ersättning än pengar, som ett slags tecken på uppskattning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det ibland kan
vara upp till dig som anställd att själv ta reda på vilka dessa förmåner är. Ett tips är
därför att söka på arbetsplatsens intranät för att se vad som aktuellt.

Många arbetsplatser erbjuder förmåner för att vårda sin personal och för att maximera sina anställdas trivsel på företaget. För att uppnå största möjliga trivsamhet bland anställda kan arbetsgivare anpassa vilken typ av förmåner som är mest lämpliga för den aktuella arbetsplatsen och dess verksamhet. Som anställd kan du ibland även välja mellan ett flertal olika förmånsalternativ, i syfte om att nyttja något som passar just dig. Samtidigt som de ofta är särskilt anpassade för att förebygga exempelvis arbetsskador eller sjukdomar.

förmåner på jobbet kostförmån

Vanliga förmåner på jobbet

Det finns ett flertal olika typer av förmåner. För att göra det överskådligt för dig som arbetstagare, delas dessa in i diverse kategorier, såsom personalvårdsförmån, bilförmån, kostförmån och löneväxling. Under personalvårdsförmån ingår sådant som inkluderar motion och friskvård, sådant som täcks av det så kallade friskvårdsbidraget. Här är några av de vanligaste förmånerna i Sverige.

Friskvårdsbidrag

En vanlig förmån är friskvårdsbidrag, där arbetsplatsen står för hela eller en del av exempelvis gym-kostnader såsom månads- eller årskort för din träning. Andra förmåner som täcks av friskvårdsbidraget är massage friskvård och kostrådgivning. Fler arbetsplatser erbjuder även fria läkarbesök eller rökavvänjning, detta för att underhålla anställdas hälsa och se till att de är friska nog för att kunna utföra sitt arbete. Friskvårdsbidrag blir ofta lönsamt i längden, eftersom frisk personal förebygger att verksamheten förlorar produktion på grund av arbetsbrist samtidigt som arbetsgivaren ej behöver betala ut någon sjuklön.

Bilförmån

Ett annat exempel är bilförmån, vilket istället innebär att du som anställd får tillgång till din arbetsgivares bil för privat användning. Bilen utgör därmed en särskild tillgång som din arbetsgivare erbjuder till dig som är anställd. Bilen blir därför en slags förmån, eftersom du utan arbetsgivaren inte hade haft möjlighet till att låna bilen.

Kostförmån

Fortsättningsvis finns kategorin kostförmån, där ingår exempelvis måltider under tjänsteresor, såsom hotellfrukostar och mötesmiddagar. Denna typ av kostförmån kallas för skattefri förmån, förutsatt att den är inkluderad i övernattningspriset, och innebär att arbetsgivaren ej behöver betala skatt på dessa måltider eftersom måltiderna i dessa fall är en del av arbetsuppgiften. Är kosten däremot inte inkluderad i priset för vistelsen, skapar det en skattepliktig förmån som arbetsgivaren måste betala skatt för, eftersom måltiden i sådant fall räknas som ett tillval.

förmåner på jobbet bilförmån

Aktiviteter

Även aktiviteter som personalfester och konferens ingår i skattefria förmåner eftersom de kategoriseras som intern representation. Dessa utgörs av interna sammankomster där fri kost ingår i tillställningen. Andra skattefria förmåner är exempelvis konferens- eller studieresor. Dessa omfattar resor som utgörs av minst sex timmars effektivt arbete per dag, vilket motsvarar minst trettio timmar per arbetsvecka. För att sådana resor ska förbli skattefria, måste de även bevisas vara nyttiga för arbetsplatsen. Andra skattefria förmåner avser även måltider som ges i samband med utbildningssyfte inom särskilda yrken, såsom för lärare eller vårdpersonal.

Sällsynta förmåner på jobbet

Förmåner på jobbet finns även i form av rabatter, lån och betalt volontärsarbete. Personalrabatter är en av de vanligaste förmånerna, inte minst inom hotell- och restaurang och handelsbranschen. Detta innebär att personalen får köpa företagets produkter såsom mat och dryck eller kläder till ett rabatterat pris. Hur många procent som rabatten avser bestäms av arbetsgivaren.

Förmånliga lån

En annan, kanske mindre känd förmån är att arbetsgivare har möjlighet att erbjuda lån och räntor till ett lägre pris till dig som är anställd. Ett exempel på ett sådant lån är Moank-lånet, som är ett verktyg för dig som jobbar både inom privata företag och den offentliga sektorn. Moank är en tjänst som hjälper dig att sänka dina lånekostnader genom att erbjuda ett förmånligt lån med låga räntor via din arbetsgivare. Med hjälp av Moank samlar du alla dina lån och sparar därmed tid på att betala av varje lån separat.

Genom att koppla dina lån till Moank via arbetsgivaren skapar du en överblick över dina privata betalningar eftersom allt då sker i form av ett löneavdrag. Syftet med lånet är att skapa en ekonomisk trygghet och balans där arbetsgivare kan hjälpa till att förebygga stress och oro över sina anställdas privata ekonomi.

Betalt volontärarbete

En annan mindre vanligt förekommande förmån är att ha möjlighet till betalt volontärarbete. Ett flertal arbetsplatser erbjuder i dagsläget en eller ett par dagar valfritt volontärarbete som företaget i sin tur betalar för. Detta för att uppmana anställda till att engagera sig i samhället och för att förmånligt kunna blanda nytta med nöje. Betalt volontärarbete kan slutligen ses som ett slags stödverktyg för att stödja anställdas intressen, där stödet skapar ett förtroende till arbetsgivaren.

Sammanfattningsvis

Det finns en mängd olika typer av förmåner på jobbet. Vissa är vanliga, så som friskvårdsbidrag och bilförmån, medan andra är mer sällsynta (men minst lika attraktiva) som till exempel förmånliga lån eller betalt volontärarbete. Oavsett var du söker jobb så bör du ha koll på vilka förmåner som finns tillgängliga ute i arbetslivet, så att du kan använda dem när du förhandlar med din potentiella arbetsgivare.

Lycka till!

Föregående artikelCosmopolitan – Inte Bara För Ytliga Kvinnor I Dåliga Serier
Nästa artikelTräna Med Träningsvärk – Svar På Alla Dina Frågor!
Namnet är Joel. Dagtid spenderas med studier, arbete, träning och vänner. Nätterna spenderas med fantasier om äventyr.