Du och bönderna i harmoni…

Många köper ekologiskt te av hälsoskäl. Det finns dock många andra skäl till att välja ekologiskt istället för det vanliga teet.

Ekologiskt te är bättre för dig

En av de främsta anledningarna till att människor väljer ekologiskt te framför vanligt odlat te är att ekologiskt te är bättre för dig och din hälsa. Trots att att vissa bekämpningsmedel och gödningsmedel avlägsnas under den vanliga te-förädlingen, är det viktigt att vara medveten om att många av dessa kemikalier är vattenlösliga. Detta innebär att kemikalierna som sitter i bladstrukturen, avlägsnas under blötläggningen. Under 2012, fann man i en stor studie av Greenpeace, att bekämpningsmedelsnivåerna i Kinesiskt te ofta är väldigt ohälsosamma. Samtidigt kunde det konstateras att regelbunden förtäring av bekämpningsmedelsbehandlat te gör mer skada än nytta och faktiskt kan minska (i stället för att öka) livslängden.
Men detta är en fördel till varför du borde överväga att välja ekologiskt te över ett vanligt odlat te. Nedan hittar du ytterligare två fördelar med ekologiskt te.

skillnad ekologiskt te vanligt te

Ekologiskt te är bättre för bönderna

Nu kan vi konstatera att att förtäring av ekologiskt te, är att föredra när det gäller din egen hälsa. Vi går vidare och låter dig ”sätta dig i” bondens skor. En stor del av ditt jobb består av att dagligen bespruta te-fälten med hälsoskadliga bekämpningsmedel, blanda kemikalierna i stora hinkar eller att strö tebladen för hand. Föreställ dig samtidigt att du bor (vanligt där te produceras) på en plats där ansiktsmasker och handskar varken är vanliga eller har så bra kvalitet. Inte så bra va?
Detta är verkligheten för många bönder. Genom att köpa ekologiskt te tar du ditt ansvar och månar om böndernas hälsa och tillvaro.

Ekologiskt te gynnar småbönder och mindre gårdar

Det finns ett par stora ekologiska te-plantage i världen. Majoriteten av dessa ekologiska gårdarna ligger dock på mindre tomter och drivs av mindre företag. Detta har att göra med det ekologiska jordbruks förhållningssätt. Vi menar att I ett vanligt jordbruk, används alla typer av kemikalier och bekämpningsmedel för att motverka skadedjur från att ”störa” grödorna. Men på välskötta ekologiska gårdar, som ofta är mindre gårdar, görs detta helt annorlunda. Bönderna där arbetar i harmoni med naturen för att hantera olika typer av skadedjur och andra typer av växtsjukdomar. Det fina i ett ekologiskt te-fält är att det både kan ha naturligt gräs och ogräs, som markskydd eller som ett mer övergripande tillvägagångssätt för att låta naturen balansera sig naturligt. Detta istället för att försöka skjuta undan en slags tillväxtproblem som man gör i vanliga te-fält. På så vis gynnar du som köper ekologiskt te, småbönder och främst de mindre gårdarna som de flesta ekologiska odlingar äger rum på.

vad är det för skillnad mellan ekologiskt te och vanligt te

Vart kan man köpa ekologiskt te?

Om du är övertygad om fördelarna med ekologiskt te jämfört med vanligt te så bör du kolla in London Tea Exchange, de säljer enbart ekologiskt te, som är bra för både bönder, småföretagare och dig själv.

Föregående artikelFillers För Män – Vanligare Än Du Tror
Nästa artikelVad Är En Kreditupplysning? – Kortfattat Och Enkelt
Glad Londonbo med ett stort intresse för hälsa, relationer, träning, och kost. På helgen händer det dock att en drink (eller 10) slinker ner.