Här är en intressant karta som visar oss hur världens internetanvändande

På kartan ser vi två saker. Dels visar kartan länders storlek baserat på antalet invånare. Ytterligare så visar den även antalet internetanvändare i varje land. Färgen på ett land visar alltså den procentandel som är uppkopplad.

T.ex. Så ser vi att Kanada, som till ytan är ett mycket stort land, men med lite befolkning, tar upp mycket lite plats på världskartan. Dock så är landet målet i en mycket mörk röd färg, detta då mer än 80% av befolkningen är aktiva internetanvändare.

Världskarta utifrån antalet internetanvändare

internetanvändare-i-världen
Världen, baserat på antalet internetanvändare.