Den akademiska världen är i förändring

För 50 år sedan var gymansievalen väldigt klassiska, det var mer eller mindre natur, samhälle, bygg eller fordon. Nu för tiden ser utbildningsklimatet helt annorlunda ut med E-sports-gymnasium, fotbollsgymnasium osv.. I höst sker dock ännu större förändringar, nu kommer du kunna studera Norsk Tur! Äntligen!

*Detta är ett sponsrat inlägg*