Är det förmågan att förstå liknelser som skiljer oss från aporna?

Ofta säger man att människans intelligens grundar sig i det faktum att vi kan fatta logiska och underbyggda beslut. Men man kan faktiskt argumentera för att förmågan att förstå liknelser är minst lika avgörande!

Hur liknelser formar våra tankar

Det här klippet förklarar lite om varför vår intelligens är så beroende av att förstå liknelser. Vad säger du? Liknelser eller Logiska beslut? Vad är viktigast?