Otippade saker är alltid kul att se, och här är något jag aldrig trodde skulle fångas på film. En Svärdfisk som får en fiskare att hoppa av båten mitt ute på havet

Det här klippet är svårt att beskriva på ett bättre sätt än titeln. Svärdfisken attackerar helt enkelt fiskarna i båten och jagar ut en av dem i havet.

Kamikaze-Svärdfisk