Att argumentera med främmande människor och att dela med sig av sin vardag till helt ointresserade människor är 2 exempel på saker vi gör på internet, men aldrig skulle göra på riktigt

Buzzfeed videos har gett oss det här sköna klippet där vi får se hur det skulle se ut om vi betedde oss i den verklige världen, som vi beter oss på internet.