Här är ett visdomsord som berör hela livet, och som du bör bära med dig resten av ditt

Livet är effekten av våra val

Våra val kan ses som vår insats i Livet. Det gör själva Livet i sig till en effekt av våra val.
Våra val är inte beroende av vårt Liv, och de val vi har tillgängliga påverkas inte av ödet. Det är viktigt att minnas att du själv ansvarar för ditt eget liv och de val du gör, du kan aldrig ställa någon annan till svars för dina egna val, så tänk efter noga hur du väljer att forma ditt liv genom dina val.