Hur skulle världen se ut om syd var ”uppåt”?

Som alla vet är norr uppåt på alla kartor. Även om olika länder har sitt eget land centrerat på sina världskartor så är alla överens om att norr, är uppåt. Men tänk om vi skulle vända på det och syd skulle vara uppåt, hur skulle världen se ut då?

Så här:

Världen, om syd var uppåt

Upp och nedvänd världskarta

All credits to ilovecharts.