Ett unikt timelaps över en resa genom Georgien

En grupp vänner reste genom Georgien och skapade det här fantastiska Timelapset.
Annorlunda och riktigt häftigt måste jag säga.