Säkert handel med OMX-terminer förklarat….

OMX-terminer är idag ett väldigt populärt sätt att handla och sälja på, då det skyddar bägge parter mot snabba prisförändringar. Men priset kan ändå påverkas på grund av saker som valutaförändringar, detta är något som vi kikar närmare på nedan.

Vad är en termin?

En termin är en affär mellan två personer om något som kommer att hända i framtiden. Affären säger att ett objekt i framtiden ska kunna köpas eller säljas till ett fastställt pris. Terminskontrakt är juridiskt bindande för de personer som undertecknar dem. När du gör en terminsaffär väljer du både pris och slutdatum (kallat utbetalningsdatum) för affären. Betalningen sker inte förrän det överenskomna slutdatumet. Du bara försenar både leveransen av objektet och själva betalningen.

För det mesta använder företag saker terminsavtal såsom OMX-terminer för att skydda sig mot snabba prisförändringar på råvaror som olja och vete. Så de kan planera sin verksamhet lättare och deras resultat är mindre benägna att drabbas av stora förändringar i råvarupriserna.

Det finns alltid en köpare och en säljare i en terminsaffär. I en terminsaffär har ingendera sidan några unika rättigheter. Istället, oavsett vad som händer i framtiden, är de båda skyldiga att slutföra affären.

Som köpare måste du alltid slutföra affären och betala det överenskomna priset på det avtalade datumet. Som säljare måste du göra samma sak och sälja objektet till det avtalade priset på angivet datum.

Vad är viktigt att tänka på med valutarisker?

På lång sikt är det svårt att veta hur olika valutor kommer att utvecklas, eftersom utvecklingen beror på flera olika faktorer. Då är det viktigare att ta vara på de möjligheter som kan dyka upp på olika marknader och minimera riskerna genom en god geografisk spridning.

Om du exempelvis planerar att ta ut dina pengar snart och tror att kronan kommer att stärkas mot till exempel euron inom en snar framtid kan det vara klokt att minska din exponering mot marknadet som använder euro och istället investera mer i svenska medel. Detsamma gäller förstås omvänt, om man tror att kronan kommer att försvagas ytterligare mot någon annan valuta.

Generellt så är personer som investerar på en global nivå mer skyddade från valutarisker än personer som exempelvis enbart investerar i mindre marknader som den den svenska aktiemarknaden och omx-terminer.

Hur valutaförändringar påverkar terminsavtal

Anta att du lägger 1 000 kronor på tyska aktier i början av ett år, och under de 12 månaderna rör sig inte aktiemarknaden – ändå klättrar euron med 20 % mot kronan. Omräknat tillbaka till kronor i slutet av året skulle dina investeringar köpa 20 % mer i kronor.

I det här scenariot, om du säljer, skulle du få en avkastning på 20 % på dina tyska aktier, även om de inte har stigit i värde i euro. På samma sätt, om euron faktiskt faller med 20 % utan att aktierna rör sig, har du tappat 20 % eftersom euron nu köper en femtedel mindre i kronor.

Så när man investerar på utländska marknader kommer valutarörelsen att öka eller minska avkastningen på själva tillgången. En relaterad effekt är att om kronorna stiger kommer man att kunna köpa fler investeringar i utländsk valuta i första hand och vice versa.

Föregående artikelVilka Färger Passar Till Brunt? – Vi Lär Dig Matcha Med Finess
Nästa artikelBitcoins Uppgång Och Fall – Här Är Vad Du Behöver Veta
Namnet är Joel. Dagtid spenderas med studier, arbete, träning och vänner. Nätterna spenderas med fantasier om äventyr.