För bara några år sedan använde vi vissa av dessa saker. Nu är det nästan otänkbart

De senaste 20 åren har otroligt mycket hänt. Vissa saker har påverkat världen mer än andra och internet i kombination med mobiltelefonen är nog en av de saker som påverkat oss mest.

Här är en infographic som visar 50 saker som vi, för inte allt för länge sedan använde oss av.

saker-vi-inte-längre-använder-tack-vara-teknologin
För bara några år sedan använde vi vissa av dessa saker. Nu är det nästan otänkbart.