Många gånger kan det vara frestande att tänja på sin personlighet och karaktär. Oftast för att framstå som något man inte är, för att passa in. Gör inte det

Här är ett snabbtips för att bygga kvalitativa relationer, på rätt grunder.

Om du försöker framstå som någon/något du inte är, så kommer du dra till dig personer som du inte har något gemensamt med. Det leder till helt felaktiga relationer.

Att passa in är viktigt, det är ett av våra största behov, social acceptans. Men istället för att anstränga dig för att passa in i en grupp där du saknar gemensamma nämnare bör du anstränga dig för att hitta likasinnade.