För att bli något annat så måste man förändras, glöm inte det

Citat om förändring

De här visdomsorden är ett mycket inspirerande citat om förändring som fått mig att tänka om många gånger.