Alla relationer, oavsett professionella eller privata är ett ömsesidigt åtagande

Och det får man inte glömma, men allt för ofta klamrar sig folk fast i ohälsosamma relationer. Det första många tänker på i det här sammanhanget är kärleksförhållanden, men det är precis lika vanligt att vänskapsrelationer och arbetsrelationer är ohälsosamma och tärande. Här är en lista med 5 tydliga tecken på att det är dags att ta sig ur en relation, oavsett arbetsrelaterad eller privat.

Här är 5 tecken på att det är dags att gå vidare!

1: Du förväntas offra personliga värderingar och formas till något som du inte är

En relation är givande och tagande, att den ena parten hela tiden måste ändra på sig, ändra sin personlighet och tumma på sina värderingar är inte vad som bygger en stark relation. Om något är mindre bra, kommunikation, förståelse eller förväntningar så är det inte bara den ena parten som skall ändra på sig, det handlar om att diskutera saken och komma fram till en kompromiss. Så länge den ena parten inte agerar eller tycker på ett uppenbart efterblivet vis.

2: Förtroendet bryts regelbundet

Förtroende är kärnan i en relation. Är du anställd så förväntar du dig att få betalt korrekt lön och vid rätt tid. Du förväntar dig att löften hålls och att din chef backar upp dig. I en vänskapsrelation är löften och pålitlighet precis lika viktigt, och i ett förhållande vet vi alla hur viktigt det är.

Känner du att förtroendet bryts allt för ofta så är det ett tydligt tecken på att den andra parten inte värderar dig så mycket som du förtjänar.

3: Du känner dig underlägsen

En relation är inte en diktatur, den ena parten skall aldrig känna sig underlägsen den andra. Här tar många fel när det gäller arbetsrelationer. Ett företag anställer en person för att företaget behöver personen i fråga, utan personen så fungerar inte verksamheten. Den anställde i sin tur behöver anställningen för att kunna betala sin hyra och få stimulans i vardagen. Det är ett samarbete och varken den ena eller den andra parten bör känna att denne sitter i en beroendeposition.

Känner du att du är underlägsen din chef, dina anställda, din sambo eller din vän så är det hög tid att se över relationen i helhet, är den givande eller tärande?

Tecken på att det är dags att gå vidare
Känner sig den ena parten i relationen underlägsen så är det något som är fundamentalt fel

4: Du kan inte minnas när du senast uttryckte dina känslor, på riktigt

Det är väldigt vanligt att personer i relationer som inte är positiva och givande drar sig för att uttrycka sina känslor för den andra parten. Många gånger är man orolig över vad det skulle innebära att gå vidare, och förändring skrämmer de flesta.

Men att inte kunna ge utlopp för sina känslor och få ventilera dessa skapar bara frustration och oförstålse. Kan du inte säga hur du känner till din chef, sambo eller vän så är det troligtvis inte en vinnande relation.

5: Hela situationen/relationen är inkonsekvent

Ett inkonsekvent beteende skapar alltid frustration. Att inte veta vad man kan förvänta sig från den andra parten är stressande och otryggt. En relation måste bygga på konsekvent beteende, där eventuella förändringar i värderingar eller förhållningssätt som påverkar handlingar eller känslor diskuteras för att hitta förståelse.

Tecken på att det är dags att gå vidare
Ett inkonsekvent beteende leder alltid till frustration

Bör jag gå vidare?

Känner du att någon av de ovanstående punkterna stämmer in på dig och din situation så bör du fundera ordentligt på hur du egentligen känner. Om flera av punkterna stämmer så bör du ta sätta dig ned med den andra parten och förklara exakt hur du känner. Kom ihåg att vara konstruktiv och fokusera på att hitta en lösning. Fungerar inte det så är det bara att ta dig ur den aktuella relationen, byta jobb, separera eller säga upp bekantskapen.

Ingen vinner på en kass relation.

Föregående artikelRio De Janeiro – Time laps
Nästa artikelGrov höstkavaj – Stiltips
Allt från personlig utveckling till sköna sneakers är intressant! Kvalitetstid för mig är en kall, ljus, amerikansk öl i solen på en uteservering, gärna "i goda vänners lag" om man nu skall slänga in något klyschigt också.