Fördelar med berg-, vatten- och luftvärmepumpar…

Värmepumparna har tagit svenska hushåll med storm. Det beräknas finnas över 1 miljon
installerade värmepumpar i Sverige. Det vanligaste är att pumparna används i mindre hus och i villor. Men det finns också smarta luftvärmepumpar som kan användas i bostadshus och i fritidshus.

Varför vill så många använda sig av den här formen av uppvärmning? Det beror givetvis på alla fördelar som finns med värmepumpar. De är attraktiva och kan framförallt bidra med stora besparingar av den energi som hushållet förbrukar.
Precis vilka fördelar du kan få med en värmepump beror på den variant som du väljer. Här är några av de vanligaste värmepumparna på den svenska marknaden och deras fördelar.

Luftvärmepump

Med luftvärmepumpar är det utomhusluften som används för att få värme i huset. Man tar
tillvara på den solenergi som finns lagrad i luften och omvandlar den till värme. Luftvärmepumpen ger fina besparingar på ganska kort tid. Det krävs inte en så stor investering då det finns billiga luftvärmepumpar som ger hög kvalitet. Luftvärmepumpar fungerar bra med direktverkande el. De kräver inte installation av vattenburna element och ger också en viktig rening av luften. Dessutom kan luftvärmepumpar användas omvänt. Det vill säga att du kan använda den som luftkonditionering under varma sommardagar.

I en mindre sommarstuga kan luftvärmepump vara allt som behövs. Men det ska nämnas att den ofta ses som ett komplement. Och det är viktigt att komma ihåg att värme som sprids med luft inte når ett övre våningsplan och hindras om en dörr stängs.
En stor fördel med luftvärmepumpar är att den inte kräver tomt eller tillgång till berg. Det betyder att pumpen faktiskt kan användas i bostadshus och i bostäder där det inte finns uteplatser eller trädgård att tala om.

Luft-vatten-värmepumpar

Luft-vatten-värmepumpar väljs av husägare som redan har vattenburna värmesystem. Luft-vatten-värmepumpar kan enkelt kopplas till befintligt system och värmer sedan luft, kranvatten såväl som via golvvärmeslingor och andra vattenmassor som finns i och omkring huset. Luft-vatten-värmepumpar är prisvärda och de har en kortare återbetalningstid. De sprider värmen på ett jämnt och fint sätt och kan fungera som huvudkällan till värme även under kallare årstider. Det finns luft-vatten-värmepumpar som har en tyst gång men det gäller att välja rätt. Vissa Luft-vatten-värmepumpar kan upplevas som störande då utomhusdelen ger ifrån sig en hel del ljud. Dessutom är det här inte nödvändigtvis det bästa valet för hushåll där det inte redan finns vattenburet värmesystem. Det kan bli dyrt att uppdatera hela värmesystemet tillsammans med luft-vatten-värmepumpen. Läs mer här om luft-vatten-värmepumpar.

allt om luftvärmepumpar

Frånluftvärmepump

Frånluftsvärmepumpen ger en fin besparing och kan återvinna värme på ett mycket smart sätt. Precis som namnet antyder är det husets frånluft som utnyttjas för att värma upp det. Med den här värmepumpen kommer huset att ventileras på ett effektivt sätt. Det ger renare inomhusluft som kan bidra till bättre hälsa för de som bor i huset. Det som är en stor fördel med frånluftsvärmepumpen är att den ofta är mycket billigare än andra värmepumpar. Den ger god effekt och kan snabbt börja löna sig. Men tänk på att det här kan ses som en begränsad energikälla som dessutom kräver mekanisk ventilation för att fungera på rätt sätt.

Bergvärmepump

När det går att hämta värme från berget kan det vara den bästa lösningen. Värmen som finns nere i berget tar inte slut och den kan användas av flera bostäder på en mindre yta utan problem. Här handlar det om en rejäl besparing och det anses vara en av de främsta fördelarna med bergvärmepumpar. Dessutom kan bergvärmepumpar ge mycket tyst gång. De märks knappt! Pumpen beskrivs ofta som osynlig men den är enkel att använda. Det gäller förstås att inse att det kostar mer då du måste borra för att installera pumpen. Dessutom krävs det tillstånd men det är sällan några problem. Särskilt om det redan finns fler hushåll i området som använder sig av bergvärme.

Jordvärme och sjövärme

Om du inte vill borra djupt ner i berget kan jord- eller sjövärme vara ett alternativ. Det går att hämta solenergi från jorden såväl som från vattnet som finns i vattendrag nära hemmet. En stor fördel med jordvärmepumpen är att det är ganska enkelt att komma åt värmen i jorden. Grävprocessen kräver inte så mycket och när allting är på plats är systemet inget som stör i trädgården. Sjövärme kräver förstås att bostaden finns nära en sjö, men jordvärme kan fungera för alla som har en tomt. Kostnaden för installation blir ofta mycket lägre än den som blir aktuell då det ska installeras bergvärmepump.

Föregående artikelVad Är BCAA Och Vad Är Det Bra För? En Enkel Och Tydlig Guide
Nästa artikelRestauranger Med 3 Stjärnor I Guide Michelin
Manlighet är ett jäkligt intressant ämne, vad är manlighet? hur blir man manlig? vad är omanligt? Djupa frågor... Men jag är inte bara djup som en Kent-låt från 2001, andra saker som intresserar mig är öl, roliga Youtubeklipp och solglasögon. Mycket nöje!